O nás

Helpi je nadácia s jasným cieľom — pomáhať deťom a ich rodičom žijúcim so zdravotným postihnutím, v chudobe alebo v inej ťažkej životnej situácii.

Nadáciu Helpi sme založili, aby sme spoločne zmenili životy chudobných ľudí na Slovensku — dali šancu talentovaným deťom, pomohli pri vysokom finančnom zaťažení na lieky a liečbu, umožnili meniť nesprávne stravovacie návyky. Aj vďaka vašej podpore sa budeme snažiť zlepšovať životné podmienky na Slovensku.

Podporujeme aj rodičov, ktorí by svojim deťom chceli pomôcť, ale nie je to v ich silách a možnostiach. Naším zámerom je vychovať generáciu detí, ktoré sa nebudú musieť liečiť zo zranení z detstva.
Spoločne dokážeme zmeniť budúcnosť, a to práve tým, že začneme od základu – od detí. „PODEĽTE SA S MÁLOM. ZMEŇTE VEĽA.“

Martina Baranová – som vydatá a mám dve deti. Nadácia Helpi pre mňa znamená dať šancu d’alšej generácii, aby mohli aj deti zo sociálne slabších rodín povedať, že mali šťastné detstvo. Mojou snahou preto bude meniť a lepšiť životné podmienky v týchto rodinách.

Daniela Pálová – som matkou dvoch detí, z ktorých je jedno fyzicky a mentálne postihnuté. Cítim, že moje poslanie je pomáhať takýmto deťom aj mimo môj domov. Prostredie zdravotne postihnutých a hendikepovaných detí mi je dôverne známe, a preto budem svoje úsilie v nadácií Helpi smerovať na pomoc zdravotne znevýhodneným rodinám na Slovensku.

Naša misia

Ochrana práva na šťastné detstvo pre každé dieťa
mission_1.png

Pomoc

Naším poslaním je pomáhať znevýhodneným, zdravotne postihnutým, sociálne slabším rodinám a deťom. Chceme ich podporovať v štúdiu, v športových či umeleckých aktivitách a vytvoriť im tak podmienky pre lepší a spokojnejší život.

mission_3.png

Inšpirácia

Chceme inšpirovať ľudí s veľkým srdcom, aby tiež pomohli a podporili rodiny a deti, ktoré to najviac potrebujú. Naše motto je: Podeľte sa s málom. Zmeňte veľa!

mission_2.png

Zmena

Pomáhame a podporujeme, aby sme videli výsledky a zmenu v reálnych životoch ľudí. Našou hlavnou snahou je zmeniť životy k lepšiemu, poskynúť finančnú pomoc, psychickú podporu a vytvoriť nové možnosti.

Výročná správa hospodárenia nadácie Helpi:

Predbežná správa verejnej zbierky Nadácie Helpi

Podporte naše aktivity zacielené primárne na deti

Číslo účtu nadácie:
SK77 1100 0000 0029 4405 1744