Nikolka

Pomoc v podobe finančného daru 1.500€ pre rodinu s ťažko zdravotne postihnutou Nikolkou sme tentokrát zrealizovali vďaka príspevku anonymného darcu, ktorý svojim štedrým darom prispel na kúpu motorového vozidla. Táto “nenahraditeľná pomôcka” tak predstavuje pre rodinu nielen neoceniteľnú pomoc pri starostlivosti o chorú dcérku, ale aj citujúc rodičov Nikolky: “možnosť chodiť na výlety a navštevovať krásy Slovenska ako NORMÁLNA RODINA”.

Darcovi zo srdca v mene Nikolky a jej rodiny ĎAKUJEME.
❤️????♀️????

Tím Nadácie Helpi
Martina Baranová  &  Daniela Pálová