Matiasko

Založiť nadáciu popri práci a rodine bola výzva, s ktorou sme sa rozhodli popasovať, pretože nás od začiatku motivovala a hnala vpred vízia a túžba pomáhať tým najbezbranejším – deťom. Vlastná skúsenosť formovala naše presvedčenie, že pomoc v akejkoľvek podobe má zmysel a môže rodinu s chorým dieťatkom zásadným spôsobom ovplyvniť.
Našou ambíciou nikdy nebolo súperiť s etablovanými, verejnosti známymi nadáciami, ktoré disponujú výraznou mediálnou podporou, ale vychádzajúc z našich obmedzených možností pomôcť šatstvom, potravinami, zorganizovať tábory pre deti zo sociálne slabších pomerov, prípadne zorganizovať zbierku, ktorá postačí na rehabilitačný alebo liečebný pobyt. Pomoc sa riadi vlastnými pravidlami, nie je merateľná a častokrát pri nej platí nepriama úmera. A to je aj motto našej nadácie: “POMÔŽTE MÁLOM,ZMEŇTE VEĽA.” Tentokrát “to málo” reprezentujú 2% z daní a vďaka ľuďom, ktorí ich venovali našej nadácii, malý Matiasko, ktorý statočne od narodenia bojuje s nepriazňou osobu vo forme veľkých zdravotných ťažkostí absolvuje s maminkou pre neho tak potrebný liečebný pobyt v TETIS-e v Dunajskej Lužnej v hodnote 400€. Zo srdca všetkým darcom ĎAKUJEME
❤️☺️???????
Martina a Daniela