Naša misia

Ochrana práva na šťastné detstvo pre každé dieťa.
mission_1.png

Pomoc

Naším poslaním je pomáhať znevýhodneným, zdravotne postihnutým, sociálne slabším rodinám a deťom. Chceme ich podporovať v štúdiu, v športových či umeleckých aktivitách a vytvoriť im tak podmienky pre lepší a spokojnejší život.

mission_3.png

Inšpirácia

Chceme inšpirovať ľudí s veľkým srdcom, aby tiež pomohli a podporili rodiny a deti, ktoré to najviac potrebujú. Naše motto je: Podeľte sa s málom. Zmeňte veľa!

mission_2.png

Zmena

Pomáhame a podporujeme, aby sme videli výsledky a zmenu v reálnych životoch ľudí. Našou hlavnou snahou je zmeniť životy k lepšiemu, poskynúť finančnú pomoc, psychickú podporu a vytvoriť nové možnosti.

Rekapitulácia roku 2020

S poľutovaním musíme skonštatovať, že uplynulý rok nezasiahol dramaticky len do súkromných životov všetkých ľudí, ale aj do chodu a poskytovania pomoci v rámci našej nadácie Helpi.
Napriek neľahkej situácii sa nám podarilo absolvovať v januári lyžiarsky výcvik pre deti zo sociálne slabších pomerov a zrealizovať projekt darcovskej SMS, ktorý bol spustený od augusta 2020 do januára 2021.
Vyzbierané prostriedky z darcovských SMS budú použité v roku 2021.
ĎAKUJEME?

Ako pomáhame

Môžete pomôcť mnohým ľuďom tým, že venujete málo.

vďaka tete Alenke 🙂

Ďakujeme pani Alenke zo Stupavy za nákup potravín pre p. Inge a jej dve dcérky. Vďaka jej pomoci si bude môcť ťažko skúšaná rodina “vychutnať” vianočnú atmosféru naplno.
Z celého srdca ĎAKUJEME❤️☺️❄️?⛄️??.

a aj vďaka tete Martinke ❄️

Napriek pandemickým obmedzeniam v roku 2021, ktoré pani Maťku priamo ovplyvňovali v jej podnikateľskej činnosti, svojím finančným darom “zachránila” Vianoce v rodine p. Patrika, ktorý sám vychováva troch maloletých chlapčekov. Vďaka nej tak bude aj v tejto rodine chodiť Ježiško????❄️?❤️⛄️?.
Úprimne jej v mene nadácie ĎAKUJEME???❤️
Martina a Daniela

Veronika

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na vyhlásenú zbierku pre Veroniku. Vyzbieraná suma predstavuje čiastku 158€. Keďže našim cieľom bolo vyzbierať sumu 500€ na rehabilitačný pobyt v NEURINO, Šamorín, naša nadácia doplnila rozdiel zo zdrojov z 2% podielu odvedených daní a dodržala tak sľub, ktorý dala Veronike. Z celého srdca ĎAKUJEME❤️??????⛄️

Martina a Daniela

Matiasko

Založiť nadáciu popri práci a rodine bola výzva, s ktorou sme sa rozhodli popasovať, pretože nás od začiatku motivovala a hnala vpred vízia a túžba pomáhať tým najbezbranejším – deťom. Vlastná skúsenosť formovala naše presvedčenie, že pomoc v akejkoľvek podobe má zmysel a môže rodinu s chorým dieťatkom zásadným spôsobom ovplyvniť.
Našou ambíciou nikdy nebolo súperiť s etablovanými, verejnosti známymi nadáciami, ktoré disponujú výraznou mediálnou podporou, ale vychádzajúc z našich obmedzených možností pomôcť šatstvom, potravinami….

Z celého srdca ďakujeme.???????

Veve

Downov syndrón a autizmus – to sú termíny, ktoré dominujú v lekárskych správach Veroniky, sú to termíny, ktoré používajú jej ošetrujúci lekári.
Mierumilovná, hravá a s povahou a srdcom večného dieťaťa sú termíny, ktoré používa Veronikina mama. V liste s prosbou o pomoc pre svoju dcérku, ktorú volá Veruška/Veve píše, že má rada zvieratká, bábiky a rada pláva. Plávanie Veronike pomáha a robí ju šťastnou. Naša pomoc má preto formu príspevku na kúpeľno-liečebný pobyt v Dudinciach v hodnote 400 EUR.
Naša nadácia tentokrát predmetnú sumu vyzbierala formou 2% z daní a naša vďaka smeruje všetkým tým, ktorí sa rozhodli svoje 2% darovať práve nám.

Z celého srdca ďakujeme.???????

Nikolka

Pomoc v podobe finančného daru 1.500€ pre rodinu s ťažko zdravotne postihnutou Nikolkou sme tentokrát zrealizovali vďaka príspevku anonymného darcu, ktorý svojim štedrým darom prispel na kúpu motorového vozidla. Táto “nenahraditeľná pomôcka” tak predstavuje pre rodinu nielen neoceniteľnú pomoc pri starostlivosti o chorú dcérku, ale aj citujúc rodičov Nikolky: “možnosť chodiť na výlety a navštevovať krásy Slovenska ako NORMÁLNA RODINA”. Darcovi zo srdca v mene Nikolky a jej rodiny ĎAKUJEME.

❤️????♀️????

Monika

Monika je dievčatko, ktoré trápi ojedinelé a závažné ochorenie mozgu, v
dôsledku ktorého sa návštevy lekárov, rehabilitácie, kúpeľné liečby, rôzne
terapie, masáže, lieky a špeciálna strava stali jej každodennou realitou.
Náplasťou na jej neľahký osud sú jej rodičia, súrodenci, rodina a
priatelia, vďaka ktorých láske a obetavosti Monika krôčik za krôčkom svoj
neľahký osud poráža.
Finančne náročná opatera však nie je v silách mladej rodiny a preto sa na
nás obrátili s prosbou o pomoc.
Vďaka verejnej zbierke, ktorú naša nadácia realizovala na prelome rokov
2020/2021 formou darcovskej SMS sa nám podarilo vyzbierať sumu 800 EUR,
ktorú venujeme na potrebnú liečebnú starostlivosť pre Moniku.

ĎAKUJEME z celého srdca.???

Sarka a Ondrík

Napriek neľahkej dobe, ktorá už viac ako rok ťažko dolieha na všetkých nás nielen psychicky a zdravotne, ale mnohokrát aj finančne, sa stále medzi nami nájdu ľudia, ktorí otvoria svoje srdcia a pomôžu tým, pre ktorých je bojovať so zdravotnými tažkosťami každodennou realitou. Pre Ondríka a Sárku, dvojičky zo Spišskej Belej, sa takýmito dobrodincami stali p. Roman U., p. Roman F. a p. Zuzka, ktorí prispeli na ich rehabilitačný pobyt vo Varšave, kde absolvujú terapiu MUDr. Veľa. Sárka a Ondrík od narodenia absolvovali nespočetné množstvo vyšetrení, terapií, rehabilitačných a kúpeľných pobytov, ktoré pomáhajú zlepšovať ICG zdravotný stav a napredovať tak.

rehabilitácia Maťovi

Príbeh Martinka bol pre nás výzva. Výzva v tom, že išlo o takmer dospelého mládenca. Nám nie je ľahostajný žiaden príbeh, ktorý k nám príde, a preto sme vďačné nemenovanému darcovi, ktorý venoval práve Martinovi 700EUR. Suma, ktorá urobila jemu a jeho maminke krajšie Vianoce v podobe vouchera do rehabilitačného centra R1 v Banskej Bystrici.

Z celého srdca ĎAKUJEME.

Ďakujeme za rok 2019

Rok 2019 bol pre nás plný emócii, nezabudnuteľných stretnutí, zážitkov a ľudskosti. Do našich sŕdc a životov vstúpili deti z dvoch realizovaných táborov, ale aj ťažké životné príbehy rodín, ktorým sme vďaka dobrým ľuďom dokázali pomôcť.

V mene Nadácie HELPI ĎAKUJEME všetkým, ktorý sa podieľali akoukoľvek formou pomoci na úspešnom roku 2019.
Veríme, že sa v roku 2020 naša HELPI rodina rozrastie o ďalších ľudí, ktorým nie je osud iných ľahostajný a my budeme môcť vďaka nim pomáhať naďalej.

Lyžiarsky výcvik
Nadácie HELPI

V dňoch od 07. januára 2020 do 12. januára 2020 sme zrealizovali 4. HELPI detský tábor – lyžiarsky výcvik pre 9 detí zo sociálne slabších pomerov v našom obľúbenom stredisku Malinô Brdo v Ružomberku, kde náš opätovne radi privítali a obetavo sa o nás starali aj s prihliadnutím na špecifické potreby detí.

Naša vďaka patrí personálu penziónu Daria ako aj vlekárom a inštruktorom lyžovania.
Ďakujeme naším darcom, ktorí nám umožnili rozšíriť našu HELPI rodinu o ďalšie šikovné deti, ktoré si užívali týždeň na horách s úsmevom na tvári.

ĎAKUJEME.

Tím Nadácie HELPI
Martina Baranová & Daniela Pálová

Pomáhame! …a robí nám to radosť

Vaša pomoc má zmysel a naozaj mení životy detí k lepšiemu. A pre nás sú motiváciou pre ďalšie projekty a plány. Úprimná vďaka Vám všetkým.

Z celého srdca ĎAKUJEME.

Pomoc pre Luka

Luka sa narodil dňa 23.01.2014 a doma ho už čakala nová pekná postieľka. Bohužiaľ, Lukov zdravotný stav bol natoľko vážny, že prvý rok svojho života strávil v cudzích – nemocničných postieľkach od Starej Ľubovne cez Kežmarok, Poprad, Košice, Bratislavu až po Prahu…

84%

Boli sme pri mori v Chorvátsku (Ugljan 2019)

V dňoch 23.08.2019 – 1.09.2019 nadácia HELPI organizovala prvý zahraničný detský tábor na Chorvátskom ostrove UGLJAN. Koniec prázdnin tak pre deti z detského domova z Kremnice, pre deti zo sociálne slabších rodín a pre deti, ktorých súrodenec bojuje zo zdravotným postihnutím znamenal množstvo zábavy, súťaží, veľa smiechu a dobrého jedla….

Martinko 16r

Martin má 16 rokov a spolu s maminou sa pasujú s následkami postihnutia od jeho narodenia. Martin ma diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, kvadruspastickú formu, epilepsiu a mentálnu retardáciu ťažkého stupňa. Martin statočne zvláda cvičenie Vojovou metódou

kevin

Pomoc pre Kevina

Keďže cieľom našej nadácie je pomáhať nielen zdravotne znevýhodneným a sociálne slabším rodinám a ich deťom, ale aj deťom športovo či umelecky nadaným, rozhodli sme sa podporiť Kevinov talent. Vďaka našim darcom mu budeme mesačne prispievať na cestu do ZUŠ Dobšiná.

30 € mesačne

Pomoc pre Lukáška z Plešivca

Volám sa Lukáš, mám 11 rokov a ťažko vysloviteľné choroby, ktorým doktori hovoria diagnózy: DMO, mentálna zaostalosť, hyperkinetická porucha a autizmus.

700 € vyzbierané

100%

Pomoc pre Lukáška
z Považskej Bystrice

Sme nevýslovne rady, že aj naša najnovšia výzva na zbierku pre Lukáška si našla cestu do dobrého srdca p. Márie, ktorá sa rozhodla mesačne prispievať sumou 100 EUR.
Pani Majke patrí naša úprimná vďaka a obdiv.

Pomoc pre Katku

Toto okaté, krásne dievčatko sa volá Katka a má 4 roky. Narodila sa predčasne a tri mesiace strávila v nemocnici…

Cieľová suma: 500€ vyzbierané

100%

Lyžiarsky výcvik HELPI

V dňoch od 12. januára 2019 do 17. januára 2019 sme uskutočnili 2. HELPI detský tábor – lyžiarsky výcvik pre 10 detí z detského domova MACEJKO Malacky v krásnom prostredí MALINO BRDO v Ružomberku, kde tohoročná snehová nádielka pripomínala rozprávku.
Na našu veľkú radosť sa v tomto krátkom čase naučili všetky deti lyžovať. Nezostalo len pri lyžovaní, s deťmi sme absolvovali výlet do aquacentra BEŠEŇOVÁ, vozili sme sa na snežných skútroch a prežili veľa pekných chvíľ.

Pomoc pre Andrejka

Andrejkov príbeh začal listom jeho rodičov adresovaným na našu nadáciu. Rozhodli sme sa Andrejka osobne navštíviť v liečebnom zariadení ADELI v Piešťanoch, kde v súčasnosti podstupuje rehabilitáciu. Jeho komplikovaný zdravotný stav vyžaduje neustálu opateru a starostlivosť zo strany rodičov, ktorým patrí náš veľký obdiv. Krátka návšteva len potvrdila slová z listu…

500€ vyzbierané
60%

Pomoc pre Tomáška

Tomáško od narodenia zápasí s dôsledkami svojho ťažkého zdravotného stavu – má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, epilepsiu, slabozrakosť.

ĎAKUJEME všetkým, zásluhou ktorých bude Tomáško rehabilitovať v zdravotníckom zariadení Neurino v Šamoríne.
Poukaz v hodnote 1.008€ sme dňa 15.11.2018 odovzdali Tomaškovým rodičom

1.008 € vyzbierané
100%

Pomoc pre Sašku

Tento príbeh začal listom Saškinej maminky, na základe ktorého sme zorganizovali verejnú zbierku na rehabilitačný pobyt v centre „SVETIELKO“ v Prešove v hodnote 700 €.

Verejná zbierka sa uskutočnila na jazdeckých pretekoch WINTER MASTER  SERIES v Šamoríne.

Všetkým zo srdca v mene Sašky ĎAKUJEME.

700 € vyzbierané

100%

Pomoc pre Mareka

November 2015 všetko zmenil. Prehltnuté magnetické guličky zmenili Marekov život na boj o jeho záchranu.
V dôsledku kolapsu, zástavy dýchania a srdiečka a následnej 18-minútovej resuscitácii došlo k poškodeniu vnútorných orgánov a lekári Mareka udržiavali v umelom spánku. Dnes má Marek 5 rokov. Jeho diagnóza znie DMO – spastická kvadruparéza.

700 € vyzbierané

100%

Pomoc má rôzne podoby…. ĎAKUJEME!

„Ešte raz Vám za všetko ďakujeme. Dievčatká mali Vianoce. Tešili sa veľmi. Nech sa Vám darí v osobnom aj pracovnom živote.“   I.P.

ĎAKUJEME p. Majke !

…za nefinančný dar v podobe stravných lístkov v hodnote 80€, za ktoré sme zakúpili potraviny a tie sme odovzdali matke samoživiteľke v azylovom dome v Malackách.
Tento dobrý skutok bude mať charakter pravideľnej mesačnej pomoci. ? ?
.

Detský tábor

Dňa 12.08.2018 – 18.08.2018 sa uskutočnil 1. HELPI detský tábor aj vďaka ľuďom s veľkým srdcom a sponzorom, ktorým patrí naše veľké ĎAKUJEME!

Podporte naše aktivity zacielené primárne na deti.
Číslo účtu nadácie: SK77 1100 0000 0029 4405 1744
SWIFT: TATRSKBX