Pomoc pre Tomáša

26.09.2018 mal tento usmievavý chlapec 12 rokov. Volá sa Tomáško Paulovič. Tomáško od narodenia zápasí s dôsledkami svojho ťažkého zdravotného stavu – má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, epilepsiu, slabozrakosť. Jeho rodičia sami zdravotne znevýhodnení – slabozrakí invalidní dôchodcovia vynakladajú maximálne úsilie a všetok svoj čas na zlepšenie Tomáškovho zdravia – návštevy lekárov, operácie, asistencia v škole pri vyučovaní, rehabilitácie doma a v zdravotníckych zariadeniach.

Pre nedávnu operáciu nohy museli načas prerušiť rehabilitácie, čoho následkom je zhoršená motorika. Tomáško preto veľmi potrebuje špeciálne fyzioterapeutické cvičenia a odbornú starostlivosť, ktorú by mu poskytli v zariadení NEURINO v Šamoríne.

Tomáška a jeho rodičov sme navštívili u nich doma v Žitavanoch a ich príbeh sa nás hlboko dotkol. Napriek tomu, že samotní rodičia pre svoj hendikep potrebujú každodennú asistenciu, všetka ich energia, čas, opatera a láska je venovaná ich synovi a úsiliu zlepšiť jeho životné podmienky.
Pobyt v zariadení NEURINO je nad finančné možností rodiny. S našou pomocou by sa ich sen, postaviť Tomáška na nohy z invalidného vozíka, stal skutočnosťou.
Našim cieľom je vyzbierať 1.000 EUR na spomínaný pobyt.
Tomáškov úsmev a radosť za to stoji.
ĎAKUJEME.

Tím Nadácie HELPI
Martina Baranová
Daniela Pálová

Podporte naše aktivity zacielené primárne na deti.
Číslo účtu nadácie: SK77 1100 0000 0029 4405 1744
SWIFT: TATRSKBX