Pomoc pre Andrejka

Andrejkov príbeh začal listom jeho rodičov adresovaným na našu nadáciu. Rozhodli sme sa Andrejka osobne navštíviť v liečebnom zariadení ADELI v Piešťanoch, kde v súčasnosti podstupuje rehabilitáciu. Jeho komplikovaný zdravotný stav vyžaduje neustálu opateru a starostlivosť zo strany rodičov, ktorým patrí náš veľký obdiv.  Krátka návšteva len potvrdila slová z listu a my sme boli svedkom vzájomnej lásky, ktorá v rodine Labancových panuje a doslova sršala z každého gesta Andrejkových rodičov.

 

Veľká vďaka v mene Andrejka a jeho rodičov patrí anonymnému darcovi, ktorý daroval finančný obnos vo výške 500 EUR na Nadáciu HELPI. Tento dar sme sa rozhodli posunúť práve Andrejkovi, o ktorého osud sa budeme aj naďalej zaujímať.

 

ĎAKUJEME!
Tím Nadácie HELPI
Martina Baranová
Daniela Pálová
Podporte naše aktivity zacielené primárne na deti.
Číslo účtu nadácie: SK77 1100 0000 0029 4405 1744
SWIFT: TATRSKBX