Pomoc pre Maťa

Martin má 16 rokov a spolu s maminou sa pasujú s následkami postihnutia od jeho narodenia. Martin ma diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu, kvadruspastickú formu, epilepsiu a mentálnu retardáciu ťažkého stupňa. Martin statočne zvláda cvičenie Vojtovou metódou a malými krokmi napreduje aj vďaka pobytom v rehabilitačných zariadeniach v Piešťanoch a v Banskej Bystrici. Pre maminu je jej syn všetkým. Žiaľ na výchovu a opateru ostala sama a opatrovateľský príspevok nestačí na pokrytie všetkých potrebných nákladov. Rehabilitačné pobyty sú pre Martina preto nesplniteľné bez pomoci druhých.
Našu prosbu adresujeme všetkým, ktorí by chceli Martinovi a jeho mamine pomôcť a zmierniť ich neľahkú životnú situáciu. Každé jedno EURO je krok k splneniu zbierky v celkovej sume 700 EUR.

Z celého srdca ĎAKUJEME??
Tím Nadácie HEPLI
Martina Baranová
&  Daniela Pálová

„PODEĽTE SA S MÁLOM. ZMEŇTE VEĽA.
číslo účtu Nadácie HELPI: SK77 1100 0000 0029 4405 1744.