Pomoc pre Mareka

Želaním každého rodiča je priviesť na svet zdravé bábätko. A Marek bol presne takým dieťatkom. November 2015 ale všetko zmenil. Prehltnuté magnetické guličky zmenili Marekov život na boj o jeho záchranu. V dôsledku kolapsu, zástavy dýchania a srdiečka a následnej 18-minútovej resuscitácii došlo k poškodeniu vnútorných orgánov a lekári Mareka udržiavali v umelom spánku. Dnes má Marek 5 rokov. Jeho diagnóza znie DMO – spastická kvadruparéza. Udrží sa v sede, nerozpráva, má zavedenú sondu do žalúdka.

Marekovi rodičia sa na nás obrátili s prosbou o pomoc, nakoľko pravidelné cvičenie doma i v rehabilitačných zariadeniach výrazne prispieva k zlepšeniu jeho zdravotného stavu.

Našim cieľom je vyzbierať  700 EUR na 2-týždňový intenzívny rehabilitačný pobyt v zariadení „NATÁLIA“ v Hlohovci.

Ďakujeme a veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí splniť túžbu postaviť Mareka na vlastné nožičky.

Tím Nadácie HELPI

Martina Baranová a Daniela Pálová

„PODEĽTE SA S MÁLOM, ZMEŇTE VEĽA“.

číslo účtu Nadácie HELPI: SK77 1100 0000 0029 4405 1744

Vďaka Vám Marek absolvoval pobyt v zariadení Natálka v Hlohovci, odkiaľ nám poslal tieto fotografie, ktoré nám urobili veľkú radosť.:-)