Pomoc pre Lukáška

Nadácia HELPI v mene Lukáška, ktorý má diagnostikované mentálne postihnutie, ADHD, poruchu sluchu, poruchu reči a poruchu mozgu organizuje finančnú zbierku na pravidelnú mesačnú pomoc, ktorá Lukáškovej maminke – samo živiteľke umožní zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, vyšetrenia a terapie.

 

Sme nevýslovne rady, že aj naša najnovšia výzva na zbierku pre Lukáška si našla cestu do dobrého srdca p. Márie, ktorá sa rozhodla mesačne prispievať sumou 100 EUR.

Pani Majke patrí naša úprimná vďaka a obdiv.