Pomoc pre nadaného Kevina

Našej nadácii prišiel spomedzi množstva listov s prosbou o pomoc aj list od Kevinovej maminky.
V ňom opisuje svojho hudobne nadaného synčeka Kevina, ktorý navštevuje ZUŠ Dobšiná. Rodina žiaľ nemá dostatok financií na jeho dochádzanie z dedinky kde býva do ZUŠ.

Keďže cieľom našej nadácie je pomáhať nielen zdravotne znevýhodneným a sociálne slabším rodinám a ich deťom, ale aj deťom športovo či umelecky nadaným, rozhodli sme sa podporiť Kevinov talent. Vďaka našim darcom mu budeme mesačne prispievať sumou 30 EUR na cestu do ZUŠ.
Tešíme sa na prvý koncert Kevina, kde veríme, že budeme pozvané.