DETSKÝ TÁBOR

Dňa 12.08.2018 – 18.08.2018 sa uskutočnil 1. HELPI detský tábor aj vďaka ľuďom s veľkým srdcom a sponzorom, ktorým patrí naše veľké ĎAKUJEME!

Sponzori:

Foto Galéria

Podporte naše aktivity zacielené primárne na deti

Číslo účtu nadácie:
SK77 1100 0000 0029 4405 1744